RO EN
bars

Serviciul de Inovare și Transfer de Tehnologie (SITT) funcționează în cadrul Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică (DMACS) pentru promovarea, dezvoltarea și creșterea calității instrumentelor de protejare a proprietății intelectuale și pentru activitățile de transfer de cunoaștere din universitate.

Activitățile SITT cuprind:

În activitățile sale, SITT este sprijinit de Echipa pentru parteneriate și comercializare constituită din reprezentanți desemnați de facultăți, care au misiunea de a identifica rezultatele de cercetare și DPI realizate/în curs de realizare la nivelul facultații, de a le analiza din perspectiva necesității protecției acestora în legătură cu potențialul lor de comercializare.

Rezultatele finale ale analizelor SITT, realizate în colaborare cu Echipa pentru parteneriate și comercializare, sunt transmise Comisiei Consultative de Legătură cu Mediul Economic. Rezultatele activității Comisiei sunt înaintate la nivelul CA al UPB, care decide asupra comercializării și încheierii acordurilor/contractelor cu compania UPB Innovation S.A., care realizează toate diligențele de comercializare.

Echipa Serviciului de Inovare și Transfer de Tehnologie – SITT