RO EN
bars

Licențierea DPI asupra PI a UPB către o firmă de tip start-up a UPB


Procedura înființare firme de tip start-up în UPB

Fiecare firmă de tip start-up din UPB are specificul ei, cu diferite nevoi, iar traseul de evoluție depinde de o gamă largă de factori, precum: industria (tehnologie și piețe) în care activează, finanțarea de care dispun, partenerii cu care pot colabora etc.
Echipa de suport Start-up din UPB are o experiență dovedită în crearea, dezvoltarea și vânzarea / transferarea afacerii către alți investitori sau companii, pe baza activităților CDI din UPB și vă pot oferi asistență în „călătoria” dvs. antreprenorială, indiferent de ruta pe care o va urma firma de tip start-up. Concret, serviciile echipei de suport Start-up din UPB sunt oferite personalului academic și studenților universității noastre, care formează companii bazate pe tehnologie, cu DPI obținute în UPB.


Etape pregătitoare pentru lansare start-up

Lansarea unei firme de tip start-up este o întreprindere majoră. În calitate de inițiator al unei activități de cercetare în jurul căreia se va „construi” noua firmă, este foarte probabil că aceeași persoană va îndeplini un rol major (managerial) în start-up, precum și calitatea de prim acționar (membru fondator).
Echipa de suport Start-up din UPB vă poate acorda un sprijin important în etapele pregătitoare pentru înființare (pre-formare), cu o serie de sfaturi și asistență practică, precum și cu recomandarea unor experți pentru activități de mentorat.

În etapa de pre-formare, este nevoie de un efort laborios de pregătire, care va oferi inițiativei dvs. o bază solidă pentru obținerea unui succes antreprenorial.


Colaborarea start-up cu Echipa pentru parteneriate și comercializare

Identificarea și protecția proprietății intelectuale (PI). PI se asociază cu avantaj competitiv major și, în absența unor DPI protejate corespunzător, nu se justifică înființarea unei firme de tip start-up;
Completarea formularului de „due diligence” pentru a identifica cu exactitate cine deține PI, cuprinzând informații esențiale asupra cărora investitorii și managementul oricărei companii vor să fie în deplină cunoștință de cauză;
Elaborarea unei strategii de management a DPI, pe termen mediu și lung.


Rolul echipei de suport Start-up din UPB este:

Evaluează potențialii clienți și piața pentru firma de tip start-up și susține dezvoltarea unui model de afacere inovativă, inclusiv oferta specifică obținerii unui avantaj competitiv. Cu alte cuvinte, o tehnologie „excelentă” (“technology push”) nu este suficientă – este nevoie și de clienți (“market pull”);
Ajută la elaborarea unui „business case” și a unui „pitch” de investiții, pentru a vă ajuta să accesați surse de finanțare, de toate tipurile (public și privat).


Demararea Start-up

Înființarea start-up
Aspectele esențiale Elementul complicat îl constituie pentru a asigura compania:

Avem un proces standard pentru a face acest lucru cât mai lin posibil. În funcție de ruta pe care o selectați în Founders Choice, vom contribui, de asemenea, la înființarea companiei cu proprii consilieri legali și financiari independenți, asigurători, o identitate de marcă și un site web, cont bancar și vom oferi instruire pentru a vă ajuta cu responsabilitățile fondatorului.