Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
Programul Smart Teaching Experiences & Practice (STEP) Crearea unui mediu de învățare stimulativ și antrenant pentru studenți prin integrarea pedagogiilor centrate pe student
Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice prin integrarea eficace a unei varietăți de strategii, metode și resurse de învățare în acord cu specificul disciplinei și al grupei de studenți
Evaluarea, autoevaluarea activității didactice și oferirea de feedback pentru ameliorarea rezultatelor învățării
Proiectarea, organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare și off-campus cu caracter tehnic și educațional
Competenţa de relaţionare profesională şi comunicare complexă cu studenții
Gândire critică (abordarea critic-constructivă a situațiilor instructiv-educative)
Comunicare empatică în relația cu studenții
Lucrul în echipă
60 Teodora Chicioreanu
teodora.chicioreanu@upb.ro
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
Competente digitale Crearea, utilizarea şi distribuirea conţinutului digital multimedia ȋn procesul de educaţie. 20 -
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
Leadership in inginerie. De la management la leadership Competențe personale:
Dezvoltarea conștiinței de sine; Self-management pentru manageri și lideri; Rezolvarea de probleme și luarea deciziei; Managementul stresului.
Competențe interpersonale:
Comunicare eficientă în organizații; Managementul relațiilor.
Competențe de management: Management strategic, munca în echipă, empowerment și delegare.
Competențe de leadership: Stiluri de leadership; Putere și influențare; Cultură și identitate organizațională.
75 Andreea Szilagyi
andreea.szilagyi@upb.ro
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
STOP BULLYING- Gestionarea eficientă a agresivității în școală de tip Bullying Ințelegerea conceptelor, cauzelor și a modului de manifestare în situații contextuale specifice a fenomenului agresivității în mediul școlar;
- Înțelegerea și cunoașterea instrumentelor de comunicare și relaționare eficiente pentru gestionarea unei situații de bullying identificate în mediul școlar;
- Utilizarea și aplicarea în mod corespunzător și eficient a metodelor de intervenție în gestionarea unei situații de bullying identificate în mediul școlar, în funcție de rolul asumat și de cadrul legal adecvat;
- Cunoașterea reglementărilor și a legislației referitoare la fenomenul de tip bullying în mediul școlar.
250 Simona Hainagiu
simona.hainagiu@upb.ro
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
Comunicare eficientă Ințelegerea conceptelor, principiilor și instrumentelor uzuale folosite în comunicare;
- Detectarea structurii logice a raționamentelor în text, dezbateri și argumentări;
- Capacitatea de a identifica și articula critic perspectivele diferite, semnalând consecințele lor;
- Capacitatea de analiza a dilemelor/problemelor de comunicare care survin în viața zilnică sau profesională;
- Identificarea asumpțiilor pe care se bazează o întrebare: abilitatea de a vedea afirmațiile implicite sau explicite conținute într-o întrebare.
250 -
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
Profesori inovatori - Studenti Antreprenori Competente transversale de tip psihopedagogic 125 Laura Șerbănescu
laura.serbanescu@upb.ro
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
Inovare în educație prin service-learning Crearea unui mediu de învățare stimulativ și suportiv pentru valorificarea optimă a potenţialului service learning ca pedagogie inovatoare
Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice prin integrarea eficace a învățării prin servicii
Proiectarea, organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare și extrașcolare bazate pe implicarea în comunitate prin metodologii de service learning
Relaționarea optimă cu actorii educaționali din ecosistemele educaționale prin respectarea standardelor etice și profesionale
Gândire critică (abordarea critic-constructivă a situațiilor instructiv-educative)
Comunicare empatică în relația cu elevii și alte categorii de beneficiari ai actului educațional
Lucrul în echipă
- -
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
Diversitate în educație și cercetare Planificarea activităților de prevenire și intervenție in vederea respectării principiului egalitatii de sanse, gen
Managementul diversității
Managementul cazurilor de nerespectare a principiului egalitatii de sanse și gen
Analiza politicilor publice din perspectiva integrării principiului egalității și al non-discriminării
30 Loredana Manasia
Loredana.manasia@upb.ro
Denumirea programului Competențe Durata (ore) Persoană de contact
How to become a senior learning facilitator (engleză, curs MOOC) Talent Management
Innovation and Ecosystem Development
Learning Design
Communication
Creating Value
Taking Responsibility and Initiative
60 Grabriel Dima
Gabriel.dima@upb.ro