RO EN
bars
Viziune cariera UPB
\

Angajații UPB au acces la o varietate de beneficii, cum sunt oportunități de dezvoltare și training, timp de lucru flexibil și acces la infrastructuri de cercetare

Participare la activități de dezvoltare profesională și training

O componentă esențială în dezvoltarea carierei este formarea profesională continuă, orientată către dezvoltarea competențelor pedagogice, de cercetare, leadership și transfer. În acest scop UPB a dezvoltat o ofertă de formare personalizată pe niveluri de carieră și asigură de asemenea, cadrul procedural de participare la activități de formare relevante pentru angajați, inclusiv mobilități internaționale de training sau cercetare.

Vezi oportunitățile de dezvoltare profesională la UPB

Granturi interne pentru cercetători ( VizSTAR )

UPB susține tinerii cercetători și cercetătorii cu experiență pentru a realiza activități de cercetare prin granturi interne finanțate din fonduri proprii ( GEX 2016, 2017, GnaC 2018 în cadrul ARUT, PubArt).

Vezi oportunitățile de finanțare

Acces infrastructuri de cercetare, resurse științifice și baze de date

UPB dispune de infrastructuri de cercetare performante (centrele de cercetare CAMPUS și PRECIS ), laboratoare, echipamente de ultimă generaţie și are în faza de implementare alte noi investiții pentru activitatea de cercetare.

Universitatea este membru ANELIS+ și cofinanțează accesul cercetătorilor la publicațiile științifice. Fiecare angajat are un cont personal de e-mail, iar rețeaua intranet a UPB poate fi folosită la distanță. Accesul la baze de date, publicații și articole științifice poate fi realizat și în afara campusului prin intermediul platformei https://www.e-nformation.ro/.

Suport pentru familiile angajaților

În cadrul UPB funcționează grădiniță și școală primară pentru copiii angajaților UPB. Astfel, copiii angajaților pot beneficia de servicii educaționale, de dezvoltare personală (prin acces la servicii de consiliere și cursuri opționale personalizate) și pot desfășura activități sportive în sala de sport a școlii UPB.

De asemenea, cercetătorii și cadrele didactice pot solicita cazare în rezidențele UPB.

Vizitează website-ul Gradiniței și Școlii Primare POLITEHNICA

Alte beneficii

UPB le oferă angajaților săi tichete de vacanță, spor de fidelitate și posibilitatea de a-și organiza în mod flexibil timpul de lucru sau de a lucra part-time. La nivel național, cercetătorii au facilități fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare realizate în cadrul proiectelor.

În campusurile UPB, funcționează șase cantine , deschise pentru angajați și studenți.

Angajații au acces gratuit la sălile de sport și fitness ale UPB, precum și la terenul de fotbal și baschet.