RO EN
barsPrograme de formare și dezvoltare personală și profesională continuăProgramul de formare „Smart Teaching Experiences & Practice – STEP”


Scopul și obiectivele programului STEP


Programul de formare Smart Teaching Experiences & Practice (STEP) se adresează doctoranzilor și cadrelor didactice aflate în etapa de debut în carieră (R1-R2), oferind training și experiențe de formare în proiectarea cursurilor și designul învățării bazate pe integrarea pedagogiilor centrate pe student.

Misiunea programului STEP este de a-i implica pe doctoranzi, asistenți universitari și lectori într-o suită de activități de învățare a căror finalitate este de a-i familiariza pe participanți cu pedagogiile centrate pe student pentru a maximiza rezultatele învățării.

Participanții sunt implicați în module scurte, intensive de formare, pe parcursul a 10 săptămâni, care presupun activități variate: masterclasses, workshopuri, webinare, învățare bazată pe provocări, integrând lucrul în echipe mici (2-3 cursanți) pentru a co-participa la designul cursurilor, seminarelor, laboratoarelor sau altor tipuri de activități de învățare specifice învățământului superior tehnic.


Alte programe de dezvoltare profesională și personală

Denumirea programului Competențe Durata (ore)
Competențe digitale Crearea, utilizarea şi distribuirea conţinutului digital multimedia ȋn procesul de educaţie. 20
Denumirea programului Competențe Durata (ore)
Leadership in inginerie. De la management la leadership
 • Competențe personale:
 • Dezvoltarea conștiinței de sine; Self-management pentru manageri și lideri; Rezolvarea de probleme și luarea deciziei; Managementul stresului.
 • Competențe interpersonale:
 • Comunicare eficientă în organizații; Managementul relațiilor.
 • Competențe de management: Management strategic, munca în echipă, empowerment și delegare.
 • Competențe de leadership: Stiluri de leadership; Putere și influențare; Cultură și identitate organizațională.
75
Denumirea programului Competențe Durata (ore)
STOP BULLYING- Gestionarea eficientă a agresivității în școală de tip Bullying Ințelegerea conceptelor, cauzelor și a modului de manifestare în situații contextuale specifice a fenomenului agresivității în mediul școlar;
 • Înțelegerea și cunoașterea instrumentelor de comunicare și relaționare eficiente pentru gestionarea unei situații de bullying identificate în mediul școlar;
 • Utilizarea și aplicarea în mod corespunzător și eficient a metodelor de intervenție în gestionarea unei situații de bullying identificate în mediul școlar, în funcție de rolul asumat și de cadrul legal adecvat;
 • Cunoașterea reglementărilor și a legislației referitoare la fenomenul de tip bullying în mediul școlar.
250
Denumirea programului Competențe Durata (ore)
Profesori inovatori - Studenți Antreprenori Competente transversale de tip psihopedagogic 125
Denumirea programului Competențe Durata (ore)
Inovare în educație prin service-learning Crearea unui mediu de învățare stimulativ și suportiv pentru valorificarea optimă a potenţialului service learning ca pedagogie inovatoare
Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice prin integrarea eficace a învățării prin servicii
Proiectarea, organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare și extrașcolare bazate pe implicarea în comunitate prin metodologii de service learning
Relaționarea optimă cu actorii educaționali din ecosistemele educaționale prin respectarea standardelor etice și profesionale
Gândire critică (abordarea critic-constructivă a situațiilor instructiv-educative)
Comunicare empatică în relația cu elevii și alte categorii de beneficiari ai actului educațional
Lucrul în echipă
25
Denumirea programului Competențe Durata (ore)
Diversitate în educație și cercetare Planificarea activităților de prevenire și intervenție in vederea respectării principiului egalitatii de sanse, gen
Managementul diversității
Managementul cazurilor de nerespectare a principiului egalității de șanse și gen
Analiza politicilor publice din perspectiva integrării principiului egalității și al non-discriminării
30
Denumirea programului Competențe Durata (ore)
How to become a senior learning facilitator (engleză, curs MOOC) Talent Management
Innovation and Ecosystem Development
Learning Design
Communication
Creating Value
Taking Responsibility and Initiative
60
Denumirea programului Competențe Durata (ore)
Comunicare eficientă Ințelegerea conceptelor, principiilor și instrumentelor uzuale folosite în comunicare;
 • Detectarea structurii logice a raționamentelor în text, dezbateri și argumentări;
 • Capacitatea de a identifica și articula critic perspectivele diferite, semnalând consecințele lor;
 • Capacitatea de analiza a dilemelor/problemelor de comunicare care survin în viața zilnică sau profesională;
 • Identificarea asumpțiilor pe care se bazează o întrebare: abilitatea de a vedea afirmațiile implicite sau explicite conținute într-o întrebare.
250

Citește mai mult despre oportunitățile de dezvoltare a carierei la UPB:

Consultă Cadrul de dezvoltare a carierei