RO EN
bars
Viziune cariera UPB

Viziunea UPB propune contribuția instituțională la rezolvarea provocărilor majore ale societății contemporane prin formarea capitalului uman înalt calificat și prin contribuții de excelență la extinderea frontierelor științelor inginerești. În acest demers, investiția în dezvoltarea carierei academice este esențială și se bazează pe un parteneriat dinamic între universitate și cadrele universitare.

UPB, în calitatea sa de angajator, oferă un mediu de lucru și condiții atractive pentru toți angajații, indiferent de nivelul de carieră la care se află.

Eforturile instituționale converg către asigurarea unui proces de recrutare și selecție deschis, transparent și bazat pe merite. Ulterior, debutul în carieră și evoluția profesională sunt sprijinite prin servicii de asistență, consiliere, supervizare și mentorat.

O componentă esențială în dezvoltarea carierei este formarea profesională continuă, orientată către dezvoltarea competențelor pedagogice, de cercetare, leadership și management în învățământul superior. Astfel, UPB a dezvoltat o ofertă de formare personalizată pe niveluri de carieră și asigură cadrul procedural de participare la activități de formare relevante pentru angajați, inclusiv mobilități internaționale de training sau cercetare.

Consultă Cadrul de dezvoltare a carierei