Planificare proiect

Repere în planificarea proiectului de cercetare

Proces de aplicare

Aspecte cheie ale procesului de aplicare

Solicitare finanțare

Acțiuni premergătoare transmiterii cererii de finanțare