Sursele de finanțare pentru proiectele de cercetare sunt naționale și internaționale, publice sau private.icon

Orizont 2020

Program de cercetare ce vizează asigurarea competitivității globale în Europa. UPB oferă sprijin cercetătorilor din pentru elaborarea unei propuneri de proiect și/sau gestionarea proiectelor câștigate prin programul Orizont 2020.

icon

Fonduri structurale CDI

Sprijin oferit cercetătorilor din UPB pentru elaborarea propunerilor de proiecte și implementarea proiectelor existente.


icon

Granturile SEE și norvegiene

Program de Cercetare ce are ca obiectiv general dezvoltarea cunoştinţelor bazate pe cercetare. Prin intermediul Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică (DMACS), UPB oferă sprijin cercetătorilor pentru elaborarea unei propuneri de proiect și/sau gestionarea proiectelor câștigate.

icon

Programe naționale

Programe adresate cercetătorilor din România care pot contribui la creșterea competitivității și vizibilității în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

icon

Alte programe naționale

UPB oferă sprijin cercetătorilor din pentru elaborarea unei propuneri de proiect și/sau gestionarea proiectelor finanțate prin alte programe internaționale (ERASMUS+, EUREKA, AAL etc.)

icon

Competiții interne

Programe adresate cercetătorilor din UPB, prin care li se oferă oportunitatăți de îmbunătățire a profilului academic și a viziunii asupra mediilor competitive pe plan internațional.