RO EN
bars

A.2 Contract de licență de know-how

A.3 Contract de licență desene | modele industriale

A.4 Contract de cesiune brevet de invenție

A.5 Contract de cesiune know-how

A.6 Contract de cesiune desene sau modele industriale

A.7 Contract de cesiune de marcă

A.8 Contract cu misiune inventivă

A.9 Angajament de confidențialitate

A.10 Acord de proprietate intelectuală şi confidențialitate

A.11 Acordul angajatului privind proprietatea intelectuală a angajatorului