RO EN
bars
Toate cele patru componente sunt integrate cu scopul de a oferi suport cadrelor didactice, cercetătorilor și personalului administrativ în desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare și predare.

Cariera academică

Dezvoltarea carierei academice reprezintă una dintre direcțiile strategice care orientează evoluția organizațională a Universității POLITEHNICA din București. Investiția în cariera didactică și de cercetare presupune interconectarea a trei domenii esențiale: educație, cercetare & inovare și managementul resurselor umane.

Managementul proiectelor de cercetare

Administrarea proiectelor de cercetare presupune o serie de activități cum sunt: găsirea surselor de finanțare, pregătirea propunerii de proiect, contractare și administrarea bugetului aferent proiectului.

Valorificarea rezultatelor cercetării

Rezultatele cercetării pot și trebuie să fie transformate în beneficii pentru societate. UPB susține, prin acțiuni și instrumente specifice, valorificarea rezultatelor cercetării.

Etica în cercetare

Menținem și promovăm integritatea în cercetare. UPB pune la dispoziția personalului academic și a studenților un cod de etică, precum și ghiduri de orientare.