RO EN
bars
hrs4r

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a elaborat cadrul strategic de dezvoltare pentru perioada 2020-2024, Strategia RUCDI, o expresie a valorilor, principiilor și obiectivelor pe care comunitatea UPB ar trebui să le consolideze prin consultările cu membrii comunității, și care să reprezinte documentul la care se va raporta activitatea UPB pentru următorii ani. Acest cadru de dezvoltare strategică urmărește să ofere tuturor celor din cadrul organizației UPB îndrumări asupra modului în care se poate acționa ca răspuns la schimbările externe și cum se pot valorifica oportunitățile apărute.

Strategia RUCDI are o structură bidimensională marcând câte un obiectiv de dezvoltare semnificativ la intersecția acestor dimensiuni. Prima dimensiune cuprinde cinci Arii operaționale: Educație și mediul de studiu, Cercetare, Inovare, Oameni și comunitate, Campus, servicii și capacitate instituțională. A doua dimensiune se bazează pe patru direcții de orientare care însoțesc misiunea universității și conferă astfel caracteristicile distinctive pe care cadrul strategic propune să le dezvolte. Aceste orientări sunt transversale și pot fi rezumate astfel: Excelență, Impact, Internaționalizare și Deschidere.

Descarcă Strategia RUCDI