RO EN
bars

În anul 2019, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a aprobat aderarea la principiile consacrate ale Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (C&C).

În aprilie 2019, UPB a început procedura de implementare a Strategiei de resurse umane pentru cercetători, pentru a obține Diploma de Excelență pentru Resursa Umana de Cercetare, prin susținerea deplină a celor 40 de principii ale Cartei europene a cercetătorilor și a Codului de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

Universitatea noastră a primit Diploma de Excelență pentru Resursa Umana de Cercetare – „HR Excellence in Research Award” – de la Comisia Eurpeana

Evaluatorii au salutat grija acordată în alinierea practicilor de resurse umane ale instituției noastre cu cele ale principiilor Cartei și ale Codului. Analiza cuprinzătoare și planul de acțiune îndeplinesc toate cerințele pentru utilizarea logo-ului „HR Excellence in research award”.

Diploma reflectă angajamentul UPB de a îmbunătăți continuu politicile de resurse umane în conformitate cu Carta Europeană a Cercetătorilor și cu Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor, si angajamentul UPB de a realiza proceduri echitabile și transparente de recrutare și evaluare.

HRS4R – Strategia de resurse umane pentru cercetători

Strategia UPB 2020-2024

Rezultatele proiectului

Procesul de realizare

download file Vezi fisier

Analiza decalajelor (GAP)

download file Vezi fisier

Planul de acțiune HRS4R

download file Vezi fisier

Rezultatele sondajului la nivelul UPB

download file Vezi fisier

Lista de verificare OTM-R (Open, Transparent & Merit-based Recruitment of Researchers)

download file Vezi fisier
Progresul în implementarea Strategiei HRS4R.


01

noiembrie 2018Faza inițială

02

februarie 2019Hotarare CA UPB

03

mai 2019Notificare CE privind aderarea la HRS4R C&C

04

mai 2019Analiza decalajelor

05

2019Sondaj la nivelul UPB

06

martie 2020Planul de Acțiune

07

28 aprilie 2020Depunerea aplicației HRS4R la Comisia Europeană

08

7 septembrie 2020Rezultatul evaluării și acordarea Diplomei de Excelență

09

2020-2022Prima etapă de implementare


Prima etapă de implementare va fi evaluată de Comisia Europeană.

Pe baza acestei evaluări, UPB va elabora un Plan de acțiune revizuit pentru perioada 2022-2025.

Director de proiect

Prof. univ. dr. ing. Tudor PRISECARU, Prorector cercetare științifică UPB